Η πρόταση του Σταύρου για διεξαγωγή εξ αποστάσεως ψηφοφορίας

3 Οκτωβρίου 2017 / TAGS:
Την πρότασή του για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου του νέου φορέα έστειλε ο Σταύρος στους συνυποψηφίους του, στους επικεφαλής των κομμάτων και κινήσεων του προοδευτικού χώρου καθώς και στην  Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας και Διαδικασιών. Η πρόταση, δεν μεταβάλλει το χρονοδιάγραμμα των εκλογών, δεν επιφέρει πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και επιτρέπει στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, σε συμπολίτες μας που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές καθώς και σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία, υλοποιώντας στην πράξη το όραμα για ένα νέο προοδευτικό Κίνημα.  Έτσι, πολίτες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να προσέλθουν στην παραδοσιακή κάλπη, θα μπορούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή τους ή το tablet τους.
 
Σημειώνεται ότι η διαδικασία που προτείνεται: 
(α) είναι απολύτως συμβατή με τις τεχνολογικές λύσεις που έχει ήδη 
προκρίνει η Επιτροπή υπό τον Καθηγητή Ν. Κ. Αλιβιζάτο, 
(β) δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, 
(γ) δεν απαιτεί επιπλέον χρόνο. 
 
Διαδικασία   ηλεκτρονικής   προεγγραφής 
 
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής προεγγραφής είναι υποχρεωτική για όσους 
θέλουν να ψηφίσουν εξ αποστάσεως.  
Για να ολοκληρωθεί απαιτούνται τρία βήματα: 
 
Βήμα 1ο  
Καταχώρηση ονόματος, επωνύμου, ονόματος πατρός και έτους 
γεννήσεως στη σελίδα προεγγραφής που θα βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας και 
Διαδικασιών (ΑΕΔΔ).  
Αυτόματη αναζήτηση του ειδικού εκλογικού αριθμού από τον Εθνικό 
Εκλογικό Κατάλογο, ώστε να διασταυρώνεται ότι ο αιτών είναι 
εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο που χρησιμοποιείται στις 
εθνικές εκλογές. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η πρώτη ταυτοποίησή 
του.  
Έλεγχος ταυτοποίησης τουλάχιστον 1600 σημείων για VPNs, 
smartDNSproxies, spoofing (δηλαδή προσπάθειες εξαπάτησης του 
συστήματος μέσω απόκρυψης πραγματικής IP). Αποκλεισμός από το 
σύστημα εγγραφών που δεν πληρούν τα κριτήρια. 
 
Βήμα 2ο  
Υποχρεωτική καταχώρηση email, κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης 
κατοικίας (δεν επιτρέπεται η χρήση του ίδιου αριθμού κινητού 
τηλεφώνου και του ίδιου email από δεύτερο πρόσωπο). Επαλήθευση 
κινητού και email με αντίστοιχη αποστολή κωδικών PIN. 
Αποκλεισμός από το σύστημα όσων εγγραφών οι αριθμοί κινητών 
και emails δεν επαληθεύονται. 
Διασταύρωση στοιχείων κινητού τηλεφώνου με τα προσωπικά 
στοιχεία που έχει αποθηκευμένα ο καθολικός πάροχος τηλεφωνικού 
καταλόγου. Σε περίπτωση που αυτά δεν συμπίπτουν (γιατί για 
παράδειγμα το τηλέφωνο είναι εταιρικό), η προεγγραφή δεν 
ακυρώνεται, αλλά κρατείται ως στοιχείο για τον τελικό έλεγχο. 
 
Βήμα 3ο  
Πληρωμή μέσω κάρτας ή PayPal.  
Δεν επιτρέπεται η χρήση της ίδιας κάρτας ή λογαριασμού PayPal για 
περισσότερες από 3 πληρωμές.  
Δεν επιτρέπεται η πληρωμή με κάρτα ή λογαριασμό PayPal που 
προέρχεται από χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ. 
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τριών βημάτων η προεγγραφή έχει 
πραγματοποιηθεί.  
 
 
Έλεγχοι ταυτοποίησης  
 
Όταν μια εγγραφή δεν πληροί, κατά την κρίση του συστήματος, τις 
προϋποθέσεις ασφαλείας, η εγγραφή αυτή πριν ακυρωθεί παραπέμπεται 
σε μη αυτοματοποιημένους ελέγχους ταυτοποίησης χωρίς αυτοπρόσωπη 
παρουσία.   
 
Οι έλεγχοι αυτοί είναι: 
(i) Ταυτοποίηση μέσω τηλεφώνου 
Αυτός ο τρόπος ταυτοποίησης είναι όμοιος με εκείνον που χρησιμοποιούν 
οι τράπεζες για τηλεφωνικές συναλλαγές   
 
(ii)  Ταυτοποίηση μέσω βιντεοκλήσης 
Ο αιτών δείχνει την ταυτότητά του στην κάμερα του υπολογιστή του 
συνομιλώντας με συνεργάτη της ΑΕΔΔ. Η διαδικασία της ταυτοποίησης 
ολοκληρώνεται με την αντιπαραβολή των στοιχείων της αίτησης με τα 
στοιχεία της ταυτότητας.   
 
Δεδομένου ότι η πλαστοπροσωπία αποτελεί ποινικό αδίκημα και ότι 
ενδεχόμενη λαθροχειρία θα αφήσει πολλά και σημαντικά ίχνη, όπως για 
παράδειγμα τα στοιχεία της πληρωμής, το ενδεχόμενο απόπειρας απάτης 
είναι μηδαμινό. 
 
 
Διαδικασία   εξ   αποστάσεως   ψηφοφορίας 
 
Ως ψηφιακή κάλπη προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό ΖΕΥΣ του 
Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).   
 
Το Ζευς εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψήφου, καθώς οι ψήφοι έρχονται 
στο σύστημα κρυπτογραφημένες (από τη συσκευή του ψηφοφόρου), ενώ 
το σύστημα δεν έχει πρόσβαση στα κλειδιά αποκρυπτογράφησης της 
εφορευτικής επιτροπής. Η αποκρυπτογράφηση από την εφορευτική 
επιτροπή γίνεται σε  εξωτερικούς υπολογιστές και όχι στο κεντρικό 
σύστημα Ζευς.  
 
Σημειώνεται ότι οι προεγγραφές των πολιτών που θα αποκτήσουν το 
δικαίωμα να μετάσχουν στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία δεν γίνονται 
μέσω ΕΔΕΤ. Ο εκλογικός κατάλογος θα καταρτισθεί από την Επιτροπή 
(όπως περιγράφηκε παραπάνω) και θα παραδοθεί προς χρήση στο ΕΔΕΤ. 
 
 
Ημέρα   ψηφοφορίας  
 
Την ημέρα της ψηφοφορίας, και κατά τις ίδιες ώρες που θα παραμένουν 
ανοιχτές οι παραδοσιακές κάλπες, ο ψηφοφόρος που έχει προεγγραφεί 
ηλεκτρονικά: 
 
Λαμβάνει στο δηλωθέν e-mail έναν σύνδεσμο, ο οποίος τον οδηγεί 
σε σελίδα όπου θα πρέπει να συμπληρώσει έναν  6ψήφιο κωδικό  
Ταυτόχρονα, ο κωδικός αυτός θα αποστέλλεται με SMS στο δηλωθέν 
κινητό 
Μόλις εισαχθεί ο κωδικός (εντός ενός μικρού χρονικού 
διαστήματος), ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην ψηφιακή κάλπη και 
ψηφίζει. 
Στο e-mail του έρχεται και το μήνυμα επιβεβαίωσης ψήφου.  
 
 
Επεξηγηματικό παράρτημα για το σύστημα Ζευς.  
Το Ζευς έχει αναπτυχθεί σε ανοιχτό κώδικα, έτσι ώστε να μπορεί να 
πιστοποιηθεί η αυθεντικότητά του από οποιονδήποτε 
εμπειρογνώμονα. 
Το ΕΔΕΤ μπορεί να διαθέσει το σύστημα Ζευς, χωρίς χρέωση. 
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας έχει κρίνει ότι διασφαλίζει 
το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας και τη μυστικότητα της 
ψήφου.  
Το Ζευς έχει με αξιοπιστία χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε 565 
εκλογές πανεπιστημιακών αρχών, με συμμετέχοντες δεκάδες 
χιλιάδες ψηφοφόρους,  χωρίς ποτέ να υπάρξει οποιοδήποτε 
πρόβλημα ασφάλειας και δυνατοτήτων.  
 
Παντελής Αβραμίδης, μέλος της ΑΕΔΔ 
Αλέξανδρος Κατσαντώνης, δικηγόρος  
Παναγιώτης Γαλάνης,  προγραμματιστής λογισμικού  
Επιστροφή