Ένα νέο προοδευτικό κόμμα με ρίζες στο μέλλον

12 Νοεμβρίου 2017 / TAGS:

Μήνυμα με τα λόγια του Ελευθερίου Βενιζέλου | Κείμενο του Σταύρου στην εφημερίδα «Έθνος»

«Μετάπτωσις των βαρών από τας απόρους τάξεις εις εκείνας αι οποίοι δύνανται να τα βαστάσωσι, ενίσχυσις των παραγωγικών πηγών της χώρας, ανάσχεσις της μεταναστεύσεως, της εθνικής ταύτης αιμορραγίας, Δικαιοσύνη ίση δι’ όλους ώστε να μη γίνεται διάκρισις μεταξύ ισχυρών και ανισχύρων, διασφάλισεις της εσωτερικής ησυχίας και τάξεως».
Είναι απόσπασμα της ομιλίας του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά την προεκλογική του συγκέντρωση τον Νοέμβριο του 1910. Και σήμερα παρόμοια είναι τα στοιχήματα.

Στις εκλογές της 12ης Νοεμβρίου για την ανάδειξη του αρχηγού του νέου κόμματος κάθε προοδευτικός πολίτης μπορεί να γίνει το κέντρο της αλλαγής που θέλει να ζήσει. Γιατί όσο περισσότεροι είναι οι άνθρωποι – οι άνθρωποι σαν εσένα – που θα ψηφίσουν, τόσο μεγαλύτερο ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις θα έχουμε.

Ή όπως το έλεγε ο Βενιζέλος «καλείσθε εις τας κάλπας δια να συγκροτήσετε πολιτικόν σώμα το οποίον θα φέρη την εθνικήν ανόρθωσιν».

Πηγή: Έθνος

Επιστροφή