Η άποψη του ΣΕΠΒΕ για τη μακρόθεν ηλεκτρονική ψηφοφορία

4 Οκτωβρίου 2017

Με αφορμή την πρόσφατη δημοσιότητα για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των εκλογών του υπό διαμόρφωση κόμματος της κεντροαριστεράς, ανοίγει ένα σημαντικό θέμα που αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας.

Καταρχήν, πρέπει να ορίσουμε, ότι η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων δεν γίνεται με όρους αποκλεισμού του ψηφιακά αναλφάβητου μέρους της κοινωνίας μας. Αντιθέτως, βασική προϋπόθεση και στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχής, με έμφαση στην όσμωση της νέας γενιάς, στους θετικούς όρους της ψηφιακής εποχής και η επιμόρφωση της, προς αποφυγή κινδύνων.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ) θέλουμε να σημειώσουμε τα εξής:

1. Η μακρόθεν ηλεκτρονική ψήφος, είναι σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη της δημοκρατίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και της οικονομίας της γνώσης. Είναι σημαντικό για όλους, πολίτες και οργανισμούς στην χώρα μας, να αφομοιώσουν και να διαχειρισθούν τους όρους που θέτει η νέα τεχνολογική πραγματικότητα. Το θέμα των εκλογών αφορά την διακυβέρνηση σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο, την διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, τους συλλογικούς φορείς αλλά και τις ανώνυμες πολυμετοχικές εταιρείες. Η διεξαγωγή εκλογών με την μακρόθεν ψηφοφορία είναι εφικτή και απολύτως υλοποιήσιμη στην χώρα μας. Έχουν ήδη εκτελεσθεί πρυτανικές εκλογές με το σύστημα zeus (https://zeus.grnet.gr/zeus/) τμήμα του διεθνούς λογισμικού ανοικτού κώδικα Helios https://heliosvoting.org/ . Ο τεχνικός κόσμος της χώρας έχει την δυνατότητα να το υποστηρίξει και να εκτελέσει αυτό το εγχείρημα και η κοινωνία είναι έτοιμη να το αποδεχτεί.

2. Είναι προφανές, ότι αυτός ο μετασχηματισμός, είναι ουσιώδης και πρέπει να στηριχθεί από όλους τους συλλογικούς φορείς. Για τον Σύνδεσμο μας είναι δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου να τροποποιήσει κατάλληλα το καταστατικό του συνδέσμου, μεταξύ άλλων και στο θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και να διεξάγει τις επόμενες εκλογές ηλεκτρονικά.

3. Θα πάρουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, με άλλους συνδέσμους και επιστημονικούς φορείς όπως το (ΤΕΕ, ΕΠΥ, ,ΕΛΛΑΚ, ΕΔΕΤ, ΣΕΠΕ ακαδημαϊκά ιδρύματα), για την διαμόρφωση ή υιοθέτηση κατάλληλου λογισμικού ανοικτού κώδικα, για την υποστήριξη της μακρόθεν ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

4. Πρέπει να αποτελεί αρχιτεκτονικό στοιχείο στην ψηφιακή μας αρχιτεκτονική και για αυτό το σκοπό το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΒΕ απευθύνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής με σκοπό την εμπράγματη ένταξη σχετικής δράσης στο σχεδιασμό έργων του υπουργείου στην τρέχουσα περίοδο. Επίσης απευθυνόμαστε στο υπουργείο Παιδείας για την ένταξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στην Μέση Εκπαίδευση αλλά και στην εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των όρων της εγκυρότητας της εκλογικής διαδικασίας και της ηλεκτρονικής αντιστοίχισής τους με τις σημερινές διαδικασίες.

5. Η χρήση της πληροφορικής μόνο για την μετάδοση και συγκέντρωση των αποτελεσμάτων δεν είναι η βέλτιστη χρήση της τεχνολογίας. Δεδομένων των περιστάσεων η χώρα μας πρέπει να κινηθεί αποτελεσματικότερα, γρηγορότερα και κυρίως οικονομικότερα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Επιστροφή